Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Årlig kontroll

Årlig Kontroll / Inspektion och service av lyftredskap

Vertikal dragbänk för kontroll/prov-belastning av lyftredskap såsom lyftblock etc.

Det föreligger alltid stora risker för person- och materialskador vid lyft. Därför är det viktigt att använda ändamålsenliga och godkända lyftredskap.

Årlig kontroll /inspektion av befintliga lyftredskap är en nödvändighet för att veta att redskapen uppfyller samma krav som när de var nya, dvs arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer, skall genomgå regelbundna kontroller.

Enligt gällande EN standarder och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska kontroll /inspektion utföras av sakkunnig person med tidsintervall på högst 12 månader. Detta intervall bör vara mindre om så erfordras med hänsyn till driftsförhållanden.

Bedsab utför okulär kontroll, kompletterad där så erfordras med andra medel, t ex. oförstörande provning såsom provbelastning och sprickindikering (Magnaflux) för att finna skada eller försämring som kan påverka lyftredskapets användbarhet.

Bedsab utför kontroll /inspektion samt service och underhåll av lyftredskap antingen på plats hos kund med egen välutrustad servicebil alternativt skickas redskapen till Bedsab för åtgärd.

 

Bedsab utför årlig kontroll/inspektion av följande lyftredskap:
Kättingredskap
Stållinor / stållineredskap
Textila lyftredskap
Lyftredskap: Plåtlyfthandskar, balkklämmor, kastblock, pallgafflar, lyftok, lyftöglor mm.
Lyftblock: Spaklyftblock, snabblyftblock, lintaljor, blockvagnar, vägghissar mm.

Efter slutförd kontroll /inspektion och service utfärdas ett besiktningsprotokoll.

Kontroll av textila lyftredskap Horisontell dragbänk för provbelastning av lyftredskap såsom stållinor, kätting etc. Kontroll av kättingredskap