Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Webbpolicy Bedsab B. Edström AB

Rättigheter

Bedsab innehar upphovsrättsligt skydd av denna webbplats och dess innehåll (©). Alla produkt-, firmanamn etc, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av Bedsab. Innehållet på denna webbplats får endast användas efter skriftligt tillstånd från Bedsab eller enligt dessa villkor.

Frånsägande och ansvar

Bedsab förbehåller sig även rätten att när som helst ändra innehållet på webbplatsen. Bedsab arbetar ständigt på att informationen på hemsidan ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information, därför bör inte informationen på hemsidan utgöra enda grund för beslut i viktiga frågor. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Informationen på denna webbplats kan när som helst ändras utan föregående tillkännagivande.

Länkar till externa hemsidor

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa länkar skall endast ses som en service. Vissa av dem erbjuds av tredje part. Bedsab har inte kontroll över och kan inte hållas ansvarigt för innehållet på någon sådan webbplats och inte heller beträffande eventuella produkter eller tjänster som erbjuds där. Användaren bör kontrollera de regler som gäller för sådana andra webbplatser. Informationsinhämtning eller filnedladdning som görs från denna webbplats eller någon annan vidarelänkad webbplats, sker på eget ansvar och risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell skada eller åverkan på datasystem till följd av nedladdning från denna webbplats.

Materiella rättigheter

Besökare har rätt att läsa, kopiera, skriva ut del av eller hela innehållet på denna webbplats för privat bruk. Spridning är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Bedsab. Uppgift om copyright får inte avlägsnas. Det är förbjudet att förvanska eller förändra informationen. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Användning eller distribution av information samt innehåll på webbplatsen i strid mot dessa villkor eller annars mot svensk eller utländsk rätt kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Information om Cookies på Bedsabs hemsida

Enligt den lag om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft juli 2003, ska alla som besöker webbplatsen informeras om vad cookies används till på hemsidan. En cookie är en liten textbaserad datafil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. (Källa: Post & Telestyrelsen, Länk till Post & Telestyrelsen)

Hantering av personuppgifter

Bedsab behandlar besökarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgifter som du lämnar för att erhålla information och material från oss, såsom broschyrer och kataloger, samlar vi in och lagrar i syfte att kunna förse dig med den efterfrågade informationen. De insamlade och lagrade personuppgifterna används endast inom Bedsab AB. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter korrigeras eller tas bort.