Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Intertek ISO-certifiering

Bedsab har blivit certifierad och mottagit ISO 9001:2015 ledningssystemet för kvalitet och 14001:2015 ledningssystemet för miljö av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek.

Bedsab är ett företag som i huvudsak förser den svenska marknaden med lyftredskap, Surrningsmateriel, Fallskyddsutrustning samt komponenter för Flak-och Skåpbyggnation. Bedsab är ett familjeägt grossistföretag som varit verksamt sedan 1970 vars affärsidè är att erbjuda våra kunder helhetslösningar innefattande leveranser av kvalitetsprodukter, utbildningar samt besiktning.

Certifikatet SS-EN ISO 9001:2015 intygar att ledningssystemet för kvalitet hos Bedsab B. Edström AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven. Kvalitetsledningssystemet är tillämpligt för Konfektionering, tillverkning och försäljning av Lyft-, surrnings-, fallskydds- samt påbyggnadsutrustning.

Certifikatet SS-EN ISO 14004:2015 intygar att ledningssystemet för miljö hos Bedsab B. Edström AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven.Miljöledningssystemet är tillämpligt för Konfektionering, tillverkning och försäljning av Lyft-, surrnings-, fallskydds- samt påbyggnadsutrustning.

                                                                                 intertek