Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi skall:

 • Vara i rätt tid, på rätt plats med rätt utrustning.
 • Utföra erhållna uppdrag så att kunden har anledning att vara helt nöjd.
 • Arbeta med uppföljningsbara miljö-och kvalitetsmål.
 • Följa gällande lagar och förordningar, kundkrav och avtal.
 • Endast använda fordon och utrustning som uppfyller ställda krav.
 • Underhålla fordon och utrustning så att de alltid är i gott och funktionsdugligt skick.
 • Tillhandahålla personal med rätt kompetens och kvalifikationer.
 • Begränsa negativ miljöpåverkan av vår verksamhet så mycket som möjligt.
 • Minimera materiell förbrukning och förebygga föroreningar av miljön.
 • Prioritera leverantörer som bedriver hållbar och miljömedveten verksamhet.
 • Motivera alla medarbetare att ta ansvar för kvalité och miljö i det dagliga arbetet och engagera sig i förbättringsarbete och egenkontroll.
 • Ständigt utvärdera och förbättra vårt verksamhetssystem och våra policys.

 

Viktor Edström, VD

 

ISO Certifikat 14001

ISO Certifikat 9001