Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Bedsabs integritetspolicy

Bedsabs integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter.

Bedsab B. Edström AB värnar om din integritet. Vi uppskattar ditt intresse för våra produkter och tjänster och vill att du ska känna dig trygg på vår webbplats. Därför är det en självklarhet för oss att följa EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och andra dataskyddsbestämmelser.

Integritetspolicyn reglerar hur vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter. Den beskriver också dina valmöjligheter vad gäller användning, tillgång och rättelse av dina uppgifter.

Genom att använda vår webbplats godkänner du villkoren i denna integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda webbplatsen.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som du frivilligt lämnar till oss och som identifierar dig, såsom kontaktuppgifter, ditt namn, din e-postadress, företagsnamn, adress, telefonnummer och annan information om dig själv eller ditt företag. Vi behandlar aldrig känslig information på våra webbplatser.

Du kan utforska webbplatserna utan att ge någon information om dig själv. Vi kommer endast att be om dina personuppgifter när vi behöver dem för att leverera en tjänst som du beställt av oss.

Personuppgiftsskydd

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att skydda dina personuppgifter mot uppsåtlig eller oaktsam hantering, förlust eller förstörelse och för att skydda dem från obehöriga personer. Alla som är inblandade i personuppgiftshantering är skyldiga att följa dataskyddsförordningen, andra gällande lagar och att hantera personuppgifter konfidentiellt. Våra medarbetare utbildas regelbundet i dessa frågor av vårt dataskyddsombud.

När personuppgifter samlas in via vår webbplats krypteras alltid överföringen med SSL i syfte att förhindra att informationen missbrukas av tredje part. Vi förbättrar löpande vårt säkerhetsarbete i enlighet med utvecklingen av nya tekniska standarder.

Cookies (kakor)

Bedsabs webbplats använder cookies för en mer anpassad användarupplevelse. Ingen personligt identifierbar information sparas. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du användandet av cookies.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra dataskyddsregler i takt med den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi att anpassa vår integritetspolicy i enlighet med dessa ändringar. Se alltid till att du har den senaste versionen av vår integritetspolicy till hands. Om det skulle ske några större förändringar eller uppdateringar kommer vi att informera dig antingen via e-post eller via vår webbplats.

Ansvarig för behandling av data på denna webbplats är:

Bedsab B. Edström AB
Stallarholmsvägen 32, 124 59 Bandhagen
Telefon: +46 8 714 54 30
Telefax: +46 8 714 77 22
E-post: bedsab@bedsab.se

Denna integritetspolicy antogs den 25 maj 2018