Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor

Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar.

Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Priser

Angivna priser är i SEK exklusive moms, baserade på de växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande prislista. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vid förändring med 5 % eller mer förbehåller vi oss rätten att ändra priserna i motsvarande grad. Leveransdagens pris gäller. Större kvantiteter offereras på begäran. Avtalspriser syns när man har loggat in.

Rabatter

Rabatter lämnas på lagerlagda artiklar enligt eventuellt avtal.
Vid beställning av artiklar som ej är lagerlagda kan rabatterna avvika jämfört med ordinarie sortiment, alternativt blir artiklarna nettoprissatta.
Rabatterna syns när man har loggat in.

Leveransvillkor

Fritt Bedsabs lager om annat ej avtalats. I de fall godset måste sändas Post-förskott/Efterkrav tillkommer efterkravsavgift.

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprövning. Gällande dröjsmålsränta utgår från första förfallodagen. Kreditkort via säker betalningslösning tillhandahållen av Dibs.

Pallar / emballage

Debitering tillkommer i förekommande fall för pallar, pallkragar och träkryss för stållinor.

Leveranssätt

Postens företagspaket alternativt Posten Pallett.

Outlösta returpaket

Outlösta paket debiteras med 400:- plus moms för våra utlägg avseende fraktkostnader och hantering.

Annullering av order

Om köparen helt eller delvis annullerar lämnad order, äger Bedsab, om säljaren godkänner annulleringen, alltid rätt att debitera såväl sina egna som eventuellt andras i samma order nedlagda kostnader och frakter avseende ordern. Annullering av order godkänns ej av konfektionerade varor eller varor kapade i speciallängder.

Kapningskostnader

För handelskätting varugrupp 1050 tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck.
För stållinelängder under 100 meter t.o.m 8 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck.
För stållinelängder under 50 meter från 9 mm t.o.m 26 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck.

Anmärkning på leverans eller faktura

Anmärkning på faktura skall göras inom 7 dagar från fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. Upptäcks transportskador eller brist på kollin/kvantitet skall detta noteras på fraktsedeln/följesedeln vid kvittens av leveransen och omedelbart anmälas till speditören. Bilregistreringsnummer och chaufförens underskrift skall finnas med på frakt/följesedeln. Vid anmärkning mot ej synliga skador som upptäcks vid uppackning/avemballering skall Bedsab kontaktas inom 7 dagar.

Saknat / Fellevererat gods

Saknat gods eller felleverans skall anmälas till Bedsab inom 7 dagar från fakturadatum.

Returrutiner

Före eventuell retur till Bedsab skall alltid säljare kontaktas för godkännande av returen. Returavdrag görs med 20 % på nettofakturerat belopp. Retur godkänns ej av specialbeställd eller konfektionerad vara.
Returfrakten betalas alltid av godsavsändaren. I de fall där Bedsab kan ställas till ansvar erhålles full kreditering av varan. Bedsab anger fraktföretag. Återsänt gods med annat fraktbolag betalas av kund. Vi förbehåller oss rätten att ej godkänna retur som ej uppfyller ovanstående returvillkor.
Ladda ner retursedel HÄR. Kopia av följesedel/faktura och retursedel skall alltid följa med godset.
(Returer understigande 200:- netto eller varor äldre än 3 månader godkännes ej)

Specificerade leveransbestämmelser

Om inte annat anges gäller:
Allmänna leveransbestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning, NL01.

Force Majeure

Bedsab ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför Bedsabs påverkan eller kontroll.

Sekretess och säkerhet

Vi använder oss av 3 D Secure som är en global säkerhetsstandard som är framtagen av Visa (Verified by Visa) och MasterCard (MasterCard SecureCode). Denna säkerhetslösning möjliggör identifiering av kortkunden vid kortbetalningar på Internet. Vid köp med betalkort skyddar vi dina uppgifter med hjälp av SSL-kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras. Det betyder att informationen går genom en säker förbindelse och att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående. Vår betalningsförmedlare DIBS Payment Services AB (www.dibs.se) behandlar din betalkortsinformation på korrekt sätt i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Vi förbehåller oss rätten att genomföra personkontroll vid kortbetalningar.

Kontakt

Bedsab B. Edström AB
Stallarholmsvägen 32
SE-124 59 Bandhagen
Sverige
Telefon: 08- 714 54 30
Fax: 08-714 77 22
Organisationsnummer: 5561376988
VD: Bo Edström
Momsregistreringsnummer: VAT NO. SE 556137698801

Copyright © Bedsab