Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Lastsäkring

Hur Last säkrar man?

Godset ska lastsäkras så att ingen del av lasten kan glida eller tippa i någon riktning när det utsätts för krafterna ovan. Lastsäkring ska göras genom låsning, förstängning, surrning eller en kombination av dessa åtgärder. En grundläggande lastsäkringsmetod är att förstänga godset framåt, bakåt och åt sidorna.

Vilka krav ställs på lastsäkring?

En lastsäkring måste tåla minst 80 % av lastvikten som tryck framåt, samt minst 50% av lastvikten som tryck bakåt och åt sidorna. Detta säkerställer att lasten förblir stabil och säker under olika körförhållanden, såsom inbromsning, acceleration, och vid svängar.

När måste lasten Förstängas?

Vid risk för att lasten tippar bör lasten i sidled säkras med 0,6 gånger lastvikten. För att förhindra att lasten vandrar på grund av vibrationer bör lasten förstängas eller surras. Rullande gods bör vara säkrat med klossar eller annan lämplig utrustning för att förhindra rullning.

Vad står LC för på ett spännband?

2.1 SURRNINGSUTRUSTNING
Den högsta dragkraften som surrningsutrustning kan belastas med anges med beteckningen LC (Lashing Capacity). Den förspänning som den tillhörande spännaren ger med normal handkraft, SHF (Standard Hand Force), anges som STF (Standard Tension Force).

Vad är viktigt med att transportera en last?

Att säkra och ordna laster på rätt sätt före transport är avgörande för att förhindra att laster förskjuts eller faller under transport, vilket kan skada föraren, fordonet och lasten. Använd lämpliga verktyg och utrustning, såsom remmar, rep eller laststänger, för att säkra lasten och förhindra rörelse.

Vilka typer av lastsäkring finns det?

Lastsäkring kan ske med hjälp av någon av följande lastsäkringsmetoder: Låsning, förstängning, surrning eller en kombination av dessa metoder.

Vad heter en lastsäkring med spännband?

Surrning – godset surras fast på lastbäraren med hjälp av spännband, surrningskättingar och/eller fasta surrningar. Förstängning – godset blockeras med hjälp av till exempel godsstöttor, balkar, luftkuddar eller stoppklossar. Låsning – godset låses mekaniskt fast på lastbäraren.

Vilken Lastsäkringsmetod är bäst?

Lasten ska vara säkrad så att den inte kan glida, tippa, vandra eller rulla på flaket under transport. Säkring kan ske genom låsning, förstängning, surrning eller en kombination av dessa metoder. All lös lastsäkringsutrustning, som spännband, kättingar eller stöttor, får inte vara skadad och ska vara märkt.

Vilken är den vanligaste surrningen?

Förankringssurrning
Denna typ av lastsäkring används ofta i praktiken. Surrningsbandet läggs över godset (överspänning) och dessa pressas mot fordonsgolvet vid spänning. Friktionen mellan last och fordonsgolv skapar en friktionsförbindelse som säkrar godset.

Vilket spännband rekommenderas för lastsäkring?

När man ska lastsäkra maskiner och tyngre gods på flak rekommenderas spännband 35-50 mm. Vid transport av fordon på ett flak eller annan öppen lastbärare används speciella hjulsurrningar.

Vilka krav ställs på lastsäkring?

En lastsäkring måste tåla minst 80 % av lastvikten som tryck framåt, samt minst 50% av lastvikten som tryck bakåt och åt sidorna. Detta säkerställer att lasten förblir stabil och säker under olika körförhållanden, såsom inbromsning, acceleration, och vid svängar.

När ska man kassera ett spännband?

Spännband ska också kasseras om de blivit utsatta för kemikalier eller om de bedöms vara uttjänta av andra orsaker. Spännband ska skyddas mot vassa kanter vid användning. De får inte vara knutna och ska inspekteras före användning.

Vad är förspänning spännband?

Surrningar/spännband är det absolut vanligaste sättet att säkra gods och då ofta som överfallssurrning. Med hjälp av förspänningen i surrningen pressas godset mot underlaget, som gör att friktionskraften ökar och risken för att godset glider minskar.

Vad ska kontrolleras innan du använder kätting eller spännband?

Man ska också alltid kontrollera sin lastsäkringsutrustning, oavsett om det är kätting eller spännband!

 

Med vår expertis inom såväl praktiskt handhavande som inom gällande normer och krav kan vi förse våra kunder med råd och rekommendationer inom lastsäkring och lastoptimering.

With our expertise in practical skills and knowledge about norms and regulations we can provide our customers with advice and recommendations in cargo securing and cargo optimization.

Här kommer vi samla information om surrningsmateriel och olika lastsäkringsmetoder .

Kättingsurrning

Bandsurrning

Bandspännare

Spärrstänger och balkar

Hjulsurrningar

Klafflås

Engångssurrningar

Trailerkätting

Vantskruvar

Bogserdrag

Containernät

Tågvirke

Stödbensplattor