Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Bedsab utför inspektion samt service och underhåll av lyftredskap!

Bedsab utför inspektion (fortlöpande tillsyn) samt service och underhåll av lyftredskap, fallskyddsutrustning, surrningsmateriel och speciallyft enligt AFS 2006:06. Redskapen kontrolleras okulärt eller med hjälp av oförstörande provning såsom provbelastning och sprickindikering (Magnaflux).
Kontrollen av redskapen utförs på er arbetsplats utan störningar i produktionen alternativt
skickas redskapen till Bedsab för åtgärd.

Med hjälp av ONIX work kan användare, inspektörer, leverantörer digitalt dela dokumentation av olika typ av lyftredskap, lyftanordningar, fallskyddsutrustning m.m.
Detta kan göras i ett molnbaserat mjukvaruprogram 24/7

Bedsab kontrollerar på marknaden alla förekommande fabrikat, när det gäller textila lyftredskap, stållinor/stållineredskap, kättingredskap, lyftblock, plåtlyfthandskar, fallskydd samt lyftok mm.
Bedsabs servicepersonal inspekterar kundens lyftredskap och dessa registreras i vår
webbtjänst ONIX där kunden sedan själv kan logga in och se sina besiktningsprotokoll samt certifikat på samtliga registrerade redskap. Redskapen märkes med QR-koder som kunden lätt kan skanna med mobilen och få fram dokumenten i vår webbtjänst.

Lättare reparationer av redskap kan göras på plats vid förekommande fall om kunden
önskar detta. Så som byte av krokar, kopplingslänkar, märkbrickor mm.
Inspektion/service av befintliga lyftredskap är en nödvändighet för att veta att redskapen uppfyller samma krav som när de var nya, dvs. arbetsutrustning som slits, åldras eller
utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer, skall genomgå
regelbundna kontroller.

Enligt gällande EN standarder och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska Inspektion utföras av sakkunnig person med tidsintervall på högst 12 månader. Detta intervall bör vara mindre om så erfordras med hänsyn till driftsförhållanden.
inspektion