Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Bedsabs insatser i samband med COVID-19 - så påverkar det dig!

Utbrottet av COVID-19 (Corona) innebär en del organisatoriska och driftrelaterade utmaningar för många och det gäller även oss på Bedsab.

Vi planerar just nu dagligen för att kunna hålla en så hög servicenivå som möjligt för dig och din verksamhet samtidigt som vi noggrant följer lokala myndigheters riktlinjer.

Insatser i samband med COVID-19 - så påverkar det dig:
Möten: Bedsab begränsar fysiska möten och rekommenderar digitala möten.
Kundservice: Våra vanliga supportvägar gäller och vi strävar efter att hålla så snabba svarstider som möjligt, men tillgänglighet kan komma att påverkas.
Ledtider order: Våra vanliga ledtider gäller och vi strävar efter att hålla så korta ledtider som möjligt, men de kan komma att påverkas.


Det är viktigt för oss på Bedsab att ni som kunder känner er trygga med våra tjänster. Med anledning av spridningen av Coronaviruset följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och stärker våra redan noggranna rutiner.

 Här kan du läsa information och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

 

Du kan lägga dina beställningar på vår E-handel www.bedsab.se