Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Bedsab hjälper Qin Shihuangdis terrakottaarmé!

Kinas terrakottaarmé till Östasiatiska museet i Stockholm

Vi undrar om första Kejsaren Qin Shihuangdis (221-210 f.Kr) i sin vildaste fantasi kunde tänka sig att Bedsabs produkter skulle vara behjälpliga med att förflytta ett stort antal av hans terrakottasoldater vid transporten från Kina till utställningen på Östasiatiska museet i Stockholm?

Qin Shihuagdis terrakottasoldater är idag en av två värdsberömda upptäckter i samma tema. De senaste forskningsresultaten tyder på att det under tidsperioden 221 f Kr-220 e Kr funnits en ömsesidig påverkan mellan Kina och de persiska och romerska imperierna längre västerut. Nu har även Bedsab fått vara med och påverka. I rätt liten skala ska väl erkännas .

 Qin Shi Huangdi

  

Qin Shi Huangdi