Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Bedsab B. Edström AB är ackrediterade att registrera utbildningar i ID06 kompetensdatabas.

Vi utbildar inom Säkra Lyft, Fortlöpande tillsyn samt Traversutbildning. Utbildningen äe anpassad för att uppfylla de teoretiska krav som ställs enligt AFS 2006:6. Utbildningen riktar sig i första hand för användning av kättingredskap, stållineredskap samt textila lyftredskap och signalering.

Vi för statistik på alla utbildningar och utvärderar genom en enkät efter varje avslutad utbildningstillfälle.

 

Bedsab B. Edström AB är ackrediterade att registrera genomförda utbildningar i ID06 kompetensdatabas.

 utbildning

Detta innebär att du som går eller har gått en utbildning hos oss kan få den registrerad på ditt ID06 kort.
Utbildningar som i dagsläget kan registreras av oss är följande:


Säkra lyft, lastkopplare och signalman

Fallskydd, grundutbildning

Travers

Varje innehavare av ID06-kort måste ge samtycke för att registrering ska kunna ske.
Detta sker på plats hos oss som utbildare eller via generellt samtycke hos ID06.

Vill du kontrollera dina registrerade utbildningar eller ge generellt samtycke så kan du göra det med hjälp av BankID eller Mobilt BankID. Tryck här för att ta dig dit

Var och hur beställer man ID06-kort? Tryck här för att ta dig dit

Läsa mer om ID06? Tryck här för att komma till ID06.se

Vi kan registrera dig till ID06 Kompetensdatablad i efterhand om du gjort din utbildning hos oss. Kontakta oss för mer information.