Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

GDPR Trygg hantering av dina personuppgifter!

Den 25 maj 2018 träder ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter i kraft (Dataskyddsförordningen)*

*Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation). Ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi har säkerställt att vår behandling av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven.

Vi lämnar självklart aldrig vidare dina personuppgifter till andra parter och vi följer personuppgiftslagen (PUL).

 gdpr