Obs! Du måste tillåta att cookies sparas för att denna webbplats skall fungera som avsett.

Glöm inte den årliga kontrollen av lyftredskap!

Passa på och boka in årlig kontroll och besiktning av dina lyftredskap. Utrustningen bör kontrolleras regelbundet för att garantera säkerhet. Det föreligger alltid stora risker för person- och materialskador vid lyft. Därför är det viktigt att använda ändamålsenliga och godkända lyftredskap.

  andreas

 Vi har besiktning/årlig kontroll hos Bedsab

 kund

 Och vi besiktar även ute hos kund.